Ovo bi moglo biti najtoplija dječja emisija koja je ikada bila na televizijiMisli 2020

Očigledno, ovo je iječak iz lovačke TV emiije. Korinik koji je prenio adržaj tvrdi da ne zna ništa više o emiiji, oim što daje doita užanu vibru. Video e mijenja nakon 30 ekundi, a audio i video e ubr

Sadržaj:

Očigledno, ovo je isječak iz slovačke TV emisije. Korisnik koji je prenio sadržaj tvrdi da ne zna ništa više o emisiji, osim što daje doista užasnu vibru. Video se mijenja nakon 30 sekundi, a audio i video se ubrzavaju, posuđujući jezivom faktoru.


Prethodni Članak

Nitko ne može ubiti ideju mira

Nitko ne može ubiti ideju mira

Moglo bi e reći da je tvaranje mira proce, radi e o pokušajima i pogreškama. To je put od boli do boli. Radnik mira može biti ubijen, ali nitko ne može ubiti ideju mira....

Sljedeći Članak

4 savršena albuma, i kako / kada ih trebate slušati

4 savršena albuma, i kako / kada ih trebate slušati

Prema riječima bemrtnog Friedricha Nietzchea, "bez glazbe, život bi bio pogreška." Kada je riječ o nama pojedinačno, ali pajajući one koji dijele lične interee, glazba je uitinu jezik vemira...