Buffalo umjetnik eksperimenti s digitalnim svijetom dobiva Kick-Ass rezultateMisli 2020

Nakon što am vidjela jednotavnu kartonku Wiggle tolicu Franka Gehryja, kupila am jednu i odrezala je kako bih joj dala novi život kao voju tolicu za trešnju. To je tolica koja jedi na tolici. To me j

Sadržaj:

PREDSJEDNIČKA STAZA, 2009


Nakon što sam vidjela jednostavnu kartonsku Wiggle stolicu Franka Gehryja, kupila sam jednu i odrezala je kako bih joj dala novi život kao svoju stolicu za trešnju. To je stolica koja sjedi na stolici. To me je potaknulo da se bavim umjetnošću u odnosu na druge umjetnike.

Prethodni Članak

Rani ujutro

Rani ujutro

unce je vrinulo vojim dolakom Uz plamteće racije Upadanje u moju obu. Lonac za kavu proiktao je dok am tajao Nalonio e na kuhinjki pult. "talno krvarim uamljenot", pomilio am I to je očito u...

Sljedeći Članak

Pročitajte ovo kada se osjećate kao da ste izgubljeni i sami

Pročitajte ovo kada se osjećate kao da ste izgubljeni i sami

Normalno je da e ojećate izgubljeno. To je kada ne znate tko te zapravo. Kada nite igurni u voje ojećaje. Kada nite zadovoljni onim čime e uočavate. Kada pokušavate identificirati ono o čemu te tvarn...